מאגרי מים מגולוונים לכיבוי אש ומי שתיה

למה משמשים מאגרי מים לכיבוי אש?

מטרתו של מאגר מים לכיבוי אש פשוטה – לשמש כמקור מים בעת שריפה. הדרישה להקמת מאגר מים היא חלק בלתי נפרד מתקני התכנון והבנייה עבור מבנים גדולים בהם ישנו חשש כי מערכת המים העירונית לא תוכל לעמוד בהספק הדרוש בזמן שריפה. מבנים אלו כוללים למשל בתי חולים, מבני ציבור, חניונים, מפעלים, מבני תעשייה מרלוגים ואף בנייני משרדים גדולים  וגם בנייני מגורים רבי קומות. בדרך כלל במבני מגורים ורבי קומות המאגרים הנם מאגרי בטון אשר משתלבים בעת הקמת הבנין.

בזמן שריפה, משאבות ייעודיות יספקו מים אל מערכת כיבוי האש וישמשו או כגיבוי למערכת המים העירונית, או כמקור בלעדי, לרוב זה מקור המים היחיד לחירום. במקרים מסוימים ניתן לתכנן את מערכת כיבוי האש כך שתחילה תשתמש במערכת המים הזמינה ולאחר מכן תפנה אל מאגר המים, כל פרויקט ודרישתו. שימוש נוסף למאגרי מים הוא כמקור למי שתייה, בעיקר בעתות חירום.

כיצד מחליטים על גודל מאגר המים הדרוש?

מאגרי מים לכיבוי אש מותאמים באופן ייחודי לדרישות כל פרויקט. החל מדרישת המים התכנונית לפרויקט: אופי הפרויקט, האם מחסן ואם כן מה מאוחסן בו ובאיזה גובה, מפעלים שונים, מרלוגים, מגורים וכ'. דרך ספיקת משאבות כיבוי האש המתוכננות לפרויקט, וכלה בתקנות כבאות והצלה בישראל ודרישות התכנון המפורט. גודל המאגר נקבע בהתאם לדרישות שהוזכרו, תקני תכנון ובנייה רלוונטיים, דרישות שירותי הכבאות ותנאי השטח. מאגרי המים מיוצרים בגדלים שיכולים להכיל החל מ-20 ועד 10,000 קוב מים.

מהם ההיבטים התכנוניים בהקמת מאגרי מים לכיבוי אש?

הקמת מאגר מים לכיבוי אש כוללת מספר היבטים תכנוניים וביצועיים:

  • מיקום המאגר בתוך המבנה או מחוצה לו (משפיע גם על החומר ממנו המאגר מיוצר וגודלו: בטון, פח מגולוון)
  • נפח המים במאגר וספיקת המשאבות (כולל סוג המשאבות)
  • התקנת מערכת כיבוי אוטומטי במבנה וחיבורה למאגר והמשאבות
  • עמידה בתקני התכנון והבניה, דרישות שירותי הכבאות ותקנים בינלאומיים (NFPA 22,FM)

במרבית הפרויקטים, הקמתם של מאגרי מים לכיבוי אש מתבצעת כחלק בלתי נפרד ממערכת כיבוי האש הכללית הכוללת ספרינקלרים, חדרי משאבות, ברזי כיבוי אש, מערכות ניתור ובקרה מתקדמות ועוד.